Forexvnn

Tuesday, 30.08.2016

Giờ giao dịch FOREX

 • FXCM, Forex Capital Markets
 • DailyFX: Forex Market News & Analysis
 • POWERED BY

CÁC MÔ HÌNH ĐẢO CHIỂU GIẢM GIÁ THÔNG DỤNG

 • Administrator Mẫu BEARISH DRAGONFLY DOJI
  Written by Administrator
  Mẫu BEARISH DRAGONFLY DOJI BEARISH DRAGONFLY DOJI Loại                          : Đảo chiều Báo hiệu                   : Giảm giá Xu hướng trước đó  : Tăng giá Độ tin cậy                 : Trung bình Xác nhận                  : Đề nghị Số Nến                     : 1   Định nghĩa:              Mẫu Bearish Pattern Dragonfly Doji là một mô hình một nến duy nhất, xảy ra tại đỉnh của thị trường hoặc trong  xu hướng tăng. Mẫu Bearish  Dragonfly Doji là rất giống với Mẫu Bearish Hanging Man như đã đề cập ở trên. Trong trường hợp của Mẫu Bearish Dragonfly Doji , giá mở và đóng giống nhưnhau trong khi Mẫu Bearish Hanging Man được đặc trưng bởi một thân nến thật nhỏ ở cuối phía trên trong phạm vi giao dịch. Tiêu chuẩn công nhận: 1. Thị trường được đặc trưng bởi một xu hướng tăng tổng thể  2. Sau đó, chúng ta thấy một Doji ở cuối phía trên trong…
  Written on Thursday, 13 December 2012 14:31 in Mẫu đảo chiểu giảm giá Read 33208 times
 • Administrator Mẫu BEARISH UPSIDE GAP TWO CROWS
  Written by Administrator
  Mẫu BEARISH UPSIDE GAP TWO CROWS BEARISH UPSIDE GAP TWO CROWS Loại                         : Đảo chiều Báo hiệu                 : Giảm giá Xu hướng trước   : Tăng giá Độ tin cậy              : Cao Xác nhận                : Đề nghị Số nến                    : 3 Định nghĩa:               Mô hình Bearish Upside Gap Two Crows là một mô hình  ba nến và nó báo hiệu một sự đảo chiều hàng đầu. Nến đầu tiên là một nến trắng dài theo sau thân nến thực sự là  ô trống cao hơn. Tiếp theo, một thân nến thật màu đen xuất hiện, mở cửa và đòn của ngày thứ  2 cao hơn giá đóng cửa của ngày thứ nhất , ngày thứ 3 mở cửa cao hơn giá mở cửa của ngày thứ  2 và đóng cửa thấp hơn ngày thứ 2 và mô hình hoàn thành. Tiêu chuẩn công nhận: 1. Thị trường  đặc trưng bởi xu hướng tăng.  2. Chúng ta nhìn thấy một…
  Written on Sunday, 04 November 2012 09:47 in Mẫu đảo chiểu giảm giá Read 33473 times
 • Administrator Mẫu BEARISH THREE OUTSIDE DOWN
  Written by Administrator
  Mẫu BEARISH THREE OUTSIDE DOWN BEARISH THREE OUTSIDE DOWN Loại                         : Đảo chiều Báo hiệu                  : Giảm giá Xu hướng trước      : Tăng giá Độ tin cậy                : Cao Xác nhận                 : Đề nghị Số nến                    : 3  Định nghĩa:               Mẫu Bearish Three Outside Down là một tên khác của mẫu Engulfing Bearish đã được xác nhận. Ngày thứ ba xác nhận sự đảo chiều xu hướng giảm. Tiêu chuẩn công nhận: 1. Thị trường đặc trưng bởi xu hướng tăng.  2. Chúng ta nhìn thấy Mẫu Bearish Engulfing  trong hai ngày đầu tiên.  3. Sau đó, chúng ta thấy một nến đen vào ngày thứ ba với một điểm đóng thấp hơn so với ngày thứ hai. Giải thích: Hai ngày đầu tiên hình thành một Mẫu Bearish Engulfing, và ngày thứ ba xác nhận sự đảo chiều được đề xuất bởi Bearish Engulfing vì nó là một nến đen có điểm…
  Written on Sunday, 04 November 2012 05:08 in Mẫu đảo chiểu giảm giá Read 31655 times
 • Administrator Mẫu BEARISH THREE INSIDE DOWN
  Written by Administrator
  Mẫu BEARISH THREE INSIDE DOWN   BEARISH THREE INSIDE DOWN Loại                           : Đảo chiều Báo hiệu                   : Giảm giá  Xu hướng trước     : Tăng giá Độ tin cậy                : Cao Xác nhận                  : Đề nghị Số nến                      : 3   Định nghĩa:               Bearish Three Inside Down là một tên khác của mẫu Bearish Harami đã được Xác nhận. Ngày thứ ba xác nhận sự đảo chiều xu hướng giảm. Tiêu chuẩn công nhận: 1. Thị trường đặc trưng bởi xu hướng tăng.  2. Chúng ta nhìn thấy một mẫu Bearish Harami trong hai ngày đầu tiên.  3. Sau đó chúng ta nhìn thấy một nến đen vào ngày thứ ba với điểm đóng cửa thấp hơn so với ngày thứ hai. Giải thích: Hai ngày đầu tiên của mô hình này là một mẫu Bearish Harami, và ngày thứ ba xác nhận sự đảo chiều được đề xuất bởi mẫu Bearish…
  Written on Sunday, 04 November 2012 04:32 in Mẫu đảo chiểu giảm giá Read 30872 times
 • Administrator Mẫu BEARISH THREE BLACK CROWS
  Written by Administrator
  Mẫu BEARISH THREE BLACK CROWS   BEARISH THREE BLACK CROWS Loại: Đảo chiều Báo hiệu: Giảm giá Trend trước đó: Tăng giá Độ tin cậy: Cao Xác nhận: Đề nghị Số Nến: 3   Định nghĩa:               Mẫu Bearish Three Black Crows  là dấu hiệu của sự đảo chiều mạnh mẽ trong xu hướng tăng. Nó bao gồm ba thân nến đen dài, trông giống như một cầu thang bước xuống. Giá mở cửa mỗi ngày là cao hơn so với giá đóng cửa của ngày hôm trước cho thấy một di chuyển đến một mức thấp mới trong ngắn hạn. Tiêu chuẩn công nhận: 1. Thị trường đặc trưng bởi xu hướng tăng.  2. Ba nến đen dài xuất hiện liên tiếp.  3. Mỗi ngày đóng cửa ở mức thấp mới.  4. Mỗi ngày có giá mở cửa trong thân nến của ngày hôm trước.  5. Mỗi ngày có giá đóng cửa gần hoặc ở mức thấp của nó. Giải thích: Mẫu Bearish Three Black Crows cho thấy một thực tế rằng thị trường đã được ở mức giá cao quá lâu và thị trường có thể được tiếp cận một đỉnh hoặc đã tạo đỉnh rồi. Một động thái quyết định đi xuống được phản ánh bằng nến đen trong ngày đầu tiên. Hai…
  Written on Saturday, 03 November 2012 12:48 in Mẫu đảo chiểu giảm giá Read 30844 times
 • Administrator Mẫu BEARISH EVERNING DOJI STAR
  Written by Administrator
  Mẫu BEARISH EVERNING DOJI STAR BEARISH EVENING DOJI STAR  Loại                      : Đảo chiểu Báo hiệu              : Giảm giá  Trend trước đó   : Tăng giá Độ tin cậy            : Cao Xác nhận              : Đề nghị Số nến                  : 3       Định nghĩa:              Đây là một mô hình đảo mạnh  hàng đầu được hình thành bởi ba nến. Nến đầu tiên là một thân trắng dài, thứ hai là một doji đặc trưng bởi một ô trống cao hơn do đó tạo thành một ngôi sao doji. Thứ  3 là một nến đen với giá đóng cửa trong thân nến trắng ngày đầu tiên.  Tiêu chí nhận diện: 1. Thị trường được đặc trưng bởi xu hướng tăng.  2. Chúng ta nhìn thấy một nến trắng trong ngày đầu tiên.  3. Sau đó, chúng ta thấy một Doji  với ô trống cao hơn theo hướng  của xu hướng tăng trước đó vào ngày thứ hai  4. Cuối cùng, ngày thứ ba là một…
  Written on Sunday, 28 October 2012 03:59 in Mẫu đảo chiểu giảm giá Read 29414 times
 • Administrator Mẫu BEARISH EVERNING STAR
  Written by Administrator
         BEARISH EVENING STAR Loại: Đảo chiều Báo hiệu: Giảm giá Trend trước đó: Tăng giá Độ tin cậy : Cao Xác nhận: Đề nghị  Số nến: 3     Định nghĩa:              Đây là một mô hình đảo chiều mạnh hàng đầu được hình thành bởi ba nến. Nến đầu tiên là một thân trắng dài, nến thứ hai là một nến có thân thực sự nhỏ có thể có màu trắng. Nó được thường đặc trưng với một ô trống theo hướng cao hơn, do đó tạo thành một ngôi sao. Trong thực tế, hai thân nến đầu tiên hình thành một mô hình ngôi sao cơ bản. Cuối cùng, chúng ta thấy một nến đen với giá đóng cửa trong thân nến trắng ngày đầu tiên. Mô hình này cho thấy rõ ràng rằng thị trường giờ đây đã chuyển hướng giảm giá. Tiêu chí nhận diện: 1. Thị trường đặc trưng bởi xu hướng tăng.  2. Chúng ta thấy  nhìn một nến trắng dài trong ngày đầu tiên.  3. Sau đó, chúng ta thấy một nến nhỏ vào ngày thứ hai với một ô trống (khoảng cách)  xu hướng…
  Written on Tuesday, 16 October 2012 03:11 in Mẫu đảo chiểu giảm giá Read 28817 times
 • Administrator Mẫu BEARISH ABANDONED BABY
  Written by Administrator
  Mẫu BEARISH ABANDONED BABY BEARISH ABANDONED BABY   Loại:                    Đảo chiều Báo hiệu:             Giảm giá Trend trước đó:   Tăng giá   Độ tin cậy :           Cao   Xác nhận:              Đề nghị   Số nến:                  3     Định nghĩa:                 Mẫu Bearish Abandoned Baby là một mô hình đảo chiều  rất hiếm. Nó  bao gồm một ngôi sao Doji, trong đó  có chứa ô trống (bao gồm bóng) từ nến của phiên trước và sau.   Tiêu chuẩn công nhận:   1. Thị trường được đặc trưng bởi xu hướng tăng.  2. Chúng ta nhìn thấy một nến trắng dài trong ngày đầu tiên.  3. Sau đó, chúng ta thấy một doji vào ngày thứ hai có bóng đặc trưng cao hơn bóng trên của ngày hôm trước   kèm theo ô trống trong  xu hướng tăng chủ đạo trước đó.  4. Cuối cùng, chúng tôi thấy một nến đen đặc trưng với một ô trống theo hướng ngược lại, không có bóng  chồng chéo.…
  Written on Saturday, 13 October 2012 16:34 in Mẫu đảo chiểu giảm giá Read 28476 times
 • Administrator Mẫu Bearish Kicking
  Written by Administrator
  Mẫu Bearish Kicking   Loại: Đảo chiều Báo hiệu: Giảm giá Trend trước đó: Không cần Độ tin cậy: Cao Xác nhận: Được giới thiệu Số nến: 2 Định nghĩa:              Một nến trắng Marubozu được theo sau bởi một ô trống thấp hơn đáng kể khi nó mở cửa  ngày thứ hai. Giá mở cửa ngày thứ hai thậm chí còn thấp hơn mở cửa phiên trước (tạo thành một Marubozu đen). Mô hình được gọi là Bearish kicking. Tiêu chuẩn công nhận: 1. Hướng thị trường là không quan trọng.  2. Chúng ta nhìn thấy một Marubozu trắng trong ngày đầu tiên.  3. Sau đó, chúng ta thấy ngày Marubozu đen và ô trống giảm vào ngày thứ hai. Giải thích: Mô hình gửi một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy rằng thị trường đối diện với việc giảm giá. Hướng thị trường trước đó là không quan trọng trong mô hình này, không giống như hầu hết các mô hình nến khác. Thị trường đã có một xu hướng kho một  ô trống giảm giá vào ngày hôm sau trong trường hợp của mô hình. Giá vào ngày thứ hai không bao giờ xâm nhập vào phạm vi của ngày trước đó và có điểm đóng cửa bằng một…
  Written on Saturday, 18 August 2012 17:01 in Mẫu đảo chiểu giảm giá Read 31612 times
 • Administrator Mẫu Dark Cloud Cover
  Written by Administrator
  Mẫu Dark Cloud Cover   BEARISH DARK CLOUD COVER Loại Đảo chiều Báo hiệu: Giảm giá Trend trước đó: Tăng giá Độ tin cậy: Cao Xác nhận : Đề nghị Số nến : 2   Định nghĩa:             Mô hình giảm giá Dark Cloud Cover  là mô hình gồm 2 nến, báo hiệu một sự đảo chiều đầu tiên sau một xu hướng tăng, hoặc một thời gian ở đỉnh của dải hẹp. Chúng ta nhìn thấy một thân nến trắng tăng giá mạnh trong n ngày đầu tiên. Ngày thứ 2 mở cửa cao hơn điểm cao nhất của ngày trước đó ( Trên đỉnh của bóng trên). Nhưng sau đó thị trường đóng cửa gần mức thấp nhất của ngày và điểm đóng cửa nằm trong thân của nến trắng vào cuối ngày. Tiêu chí nhận diện: 1. Thị trường đặc trưng bởi xu hướng tăng. 2. Chúng ta nhìn thấy nến trắng dài tăng giá trong ngày đầu tiên. 3. Tiếp đó, chúng ta nhìn thấy một thân nến đen giảm giá mở cửa cao hơn mức cao nhất của ngày trước đó 4. Nến đen ngày thứ 2 đóng cửa trong lòng và dưới điểm giưa của thân nến trăng trong…
  Written on Tuesday, 14 August 2012 04:32 in Mẫu đảo chiểu giảm giá Read 5551 times

Live Economic Calendar Powered by Forexpros - The Leading Financial Portal